Σε τι διαφέρουμε από τους άλλους

  1. Το «Κέντρο Σύγχρονης Φυσικοθεραπείας» διαθέτει έναν ευρύ και κατάλληλο χώρο για την εκτέλεση των συνεδριών, τα χαλαρωτικά μασάζ, το γυμναστήριο και ένα ειδικό χώρο αξιολόγησης του ασθενούς.

 

  1. Γίνεται πλήρης αξιολόγηση του ασθενούς, ανεξάρτητα από την πάθηση, συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού ιστορικού, καθορίζονται οι στόχοι της θεραπείας που είναι μοναδικοί για τον κάθε πελάτη και στη συνέχεια εφαρμόζεται το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, που είναι πάντα βασισμένο σε επιστημονικές αποδείξεις και στοχεύει στην καλύτερη αποκατάσταση της πάθησης.

 

  1. Καθιερώνουμε την δυνατότητα  η 1η επίσκεψη να είναι εντελώς δωρεάν. Αυτή περιλαμβάνει  τόσο την πλήρη αξιολόγηση  του ασθενούς όσο και την διαμόρφωση του θεραπευτικού πλάνου με τον καθορισμό των απαιτούμενων συνεδριών.

 

  1. Ο κάθε ασθενής απολαμβάνει κάθε φορά μια πλήρη και ολοκληρωμένη φυσικοθεραπευτική συνεδρία, που αρκετές φορές αγγίζει την διάρκεια των 2 ωρών, ανάλογα βέβαια με την πάθηση που υπάρχει και ο φυσικοθεραπευτής βρίσκεται δίπλα στον ασθενή και είναι πάντα πρόθυμος να λύνει τις απορίες του γύρω από το πρόβλημά του. Στο τέλος της συνεδρίας παρέχονται ειδικά φυλλάδια με εικονογραφημένες ασκήσεις που εκτελεί ο ασθενής στο σπίτι πάντα υπό τις συμβουλές του εξειδικευμένου προσωπικού μας.

 

  1. Σημαντικό είναι ότι η αποκατάσταση των παθήσεων επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των έμπειρων χεριών του φυσικοθεραπευτή. Οι διάφορες τεχνικές μάλαξης των ιστών καθώς και οι εξειδικευμένες τεχνικές κινητοποίησης επιτυγχάνουν εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα.

 

  1. Ένα άλλο στοιχείο που μας κάνει να διαφέρουμε από τα υπόλοιπα φυσικοθεραπευτήρια είναι ο άριστος κα προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμός του κέντρου μας. Τα καινοτόμα μηχανήματα αποκατάστασης ( Tecar Therapy, Μαγνητικός Διεγέρτης, Κρουστικός υπέρηχος, κρεβάτι αποσυμπίεσης, Therapy Master κλπ.) ανταποκρίνονται στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις αλλά και στις απαιτήσεις των πελατών μας, καθώς μειώνουν δραματικά τον χρόνο αποκατάστασης.