Αθλητικοί τραυματισμοί – Αθλητικό μασάζ

Αθλητικοί τραυματισμοί

Το Κέντρο μας καλύπτει όλο το φάσμα των αθλητικών κακώσεων χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα και τεχνικές με στόχο τη γρηγορότερη δυνατή αποκατάσταση.

Το αθλητικό μασάζ εφαρμόζεται σε όλο το σώμα περιλαμβάνοντας και τεχνικές χειροπρακτικής. Στο τέλος, παρέχεται δωρεάν πρεσσοθεραπεία άκρων για πλήρη αποφόρτιση. Οι συνεδρίες γίνονται κατά προτίμηση Σάββατο από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές και έχουν διάρκεια περίπου μία ώρα.