Γυμναστική

γυμναστική

Οι ασκήσεις φυσιοθεραπείας αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα στην ανάρρωση ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις ή δυσλειτουργίες. Στo «Athens Physiocenter» διαθέτουμε έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο γυμναστηρίου, στον οποίο εκτελούνται οι απαραίτητες ασκήσεις, που θα σας συστήσει ο φυσιοθεραπευτής συχνά σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές πρακτικές. Οι ασκήσεις αυτές μπορεί να στοχεύουν, ανάλογα την περίπτωση, στην αύξηση του εύρους κίνησης, τη μυϊκή ενδυνάμωση, τη γενική βελτίωση της φυσικής κατάστασης αλλά και την αποκατάσταση της ισορροπίας.
Οι ασκήσεις εκτελούνται με τη βοήθεια ή την επιτήρηση του φυσιοθεραπευτή και ο χώρος του γυμναστηρίου είναι διαθέσιμος χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε όλους τους ασθενείς και μετά το πέρας της θεραπείας τους για όσο διάστημα επιθυμούν.