Θεραπείες κατ΄ οίκον

Θεραπείες κατ’ οίκον

Σε περιπτώσεις ασθενών που δεν μπορούν ή δεν ενδείκνυται να μετακινηθούν, ο φυσιοθεραπευτής έρχεται κατόπιν συνεννόησης στο χώρο σας. Στις κατ΄ οίκον επισκέψεις γίνεται εξέταση και αξιολόγηση του ασθενούς και αποφασίζεται το θεραπευτικό σχήμα που θα ακολουθηθεί. Όλο το εύρος των απαιτούμενων θεραπευτικών προσεγγίσεων εκτελείται με τη χρήση φορητού φυσιοθεραπευτικού εξοπλισμού.
Καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου Αττικής από φυσικοθεραπευτές ειδικευμένους στο αντικείμενό τους – κατά κύριο λόγο ορθοπεδικά και νευρολογικά προβλήματα – με μοναδική τους ενασχόληση τις θεραπείες κατ΄ οίκον.