Ειδική πλατφόρμα επανεκπαίδευσης GALILEO

20180709_203234 (1)

Η GALILEO είναι μία πλατφόρμα η οποία προκαλεί μηχανικές δονήσεις οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν στο ανθρώπινο σώμα όμοια διέγερση με αυτή της βαρύτητας και θεωρείται ιδανική για τη βελτίωση της ισορροπίας και της ιδιοδεκτικότητας. Η προπόνηση με πλατφόρμα δόνησης χρησιμοποιείται στο χώρο της ιατρικής, της φυσιοθεραπείας, του αθλητισμού και της αισθητικής.

Ειδικά σε ότι αφορά τη φυσικοθεραπεία, η χρήση της πλατφόρμας Galileo παρουσιάζει οφέλη για τις παρακάτω περιπτώσεις:

– Ενδυνάμωση – επανεκπαίδευση κάτω άκρων
– Κυκλοφορικό
– Εκπαίδευση – επανεκπαίδευση ισορροπίας     –Νευρολογικές παθήσεις                      –Κιναίσθηση

 

Η πλατφόρμα δόνησης διεγείρει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα το οποίο ελέγχει τις κινήσεις, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στη κιναίσθηση και στον κινητικό έλεγχο.
Επίσης, αυξάνει τη στατική και δυναμική ισορροπία καθώς και τη μυϊκή δύναμη, βελτιώνοντας έτσι την κινητική ικανότητα.
Τέλος, η θεραπεία με δόνηση με τη κατάλληλη ένταση και διάρκεια για ηλικιωμένους, συμβάλλει στη διέγερση του οστικού μεταβολισμού, στην αύξηση της οστικής πυκνότητας και στη μείωση του ρυθμού οστεοπόρωσης.