Σε τι διαφέρουμε από τους άλλους

1. Η 1η επίσκεψη αξιολόγησης  είναι  ΔΩΡΕΑΝ. Γίνεται λεπτομερής  αξιολόγηση του ασθενούς, κατά την οποία λαμβάνεται το ατομικό ιατρικό ιστορικό και εφαρμόζονται  εξειδικευμένα τεστ υψηλής αξιοπιστίας, βασισμένα στις τελευταίες επιστημονικές μελέτες. Κατόπιν τούτων και δεδομένης της τεράστιας τριαντάχρονης εμπειρίας του (35.000 ασθενείς), ο κος Χατζηθεοδωρίδης προσεγγίζει σε πολύ υψηλό ποσοστό την αιτία  του προβλήματος και την  πιο γρήγορη και σωστή επίλυσή του και  μπορεί να παρέχει ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

2. Κάθε  φυσικοθεραπευτική συνεδρία συνήθως περιλαμβάνει εφαρμογή αρκετών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας παγκοσμίως,  σε συνδυασμό με χειροπρακτική – manual therapy, επιστημονικές τεχνικές μάλαξης, trigger point, τεχνικές κινητοποίησης κτλ., μέσης  διάρκειας  2 ωρών. Ο μέσος αριθμός συνεδριών που εφαρμόζουμε είναι από 3 έως 6 και συνήθως εκτελούνται με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Σε μυοσκελετικούς πόνους άνευ νευρολογικού ευρήματος, μετά την πρώτη συνεδρία υπάρχει καλυτέρευση της τάξεως 25-30%. Εάν μετά την πρώτη συνεδρία δεν υπάρξει καθόλου καλυτέρευση, ο ασθενής έχει το δικαίωμα  να διακόψει τη συνέχιση των θεραπειών χωρίς να επιβαρυνθεί το κόστος της παρασχεθείσας πρώτης συνεδρίας. Επίσης, σε κάθε περίπτωση που ο ασθενής κρίνει ότι η πρώτη συνεδρία ήταν κατώτερη της αναμενόμενης  από αυτόν, μπορεί να  διακόψει και πάλι τη συνέχιση των συνεδριών χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τέλος, εάν ο ασθενής σε κάποια από τις ενδιάμεσες συνεδρίες κρίνει  ότι δεν ικανοποιήθηκε και ότι αυτή ήταν υπολειπόμενη σε σχέση με τις προηγούμενες, μπορεί να την ακυρώσει και να απαιτήσει τη μη χρέωσή της.

3. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, παρέχονται ειδικά φυλλάδια με εικονογραφημένες ασκήσεις, που πρέπει να εκτελεί ο ασθενής κατ΄οίκον προκειμένου να διατηρήσει  την αποκατάστασή του.

4. Ο κος Χατζηθεοδωρίδης ακόμα και μετά το πέρας των συνεδριών θα είναι πρόθυμος και διαθέσιμος να παράσχει ο ίδιος ΔΩΡΕΑΝ συμβουλές και οδηγίες, τηλεφωνικώς ή στο κέντρο του σε κάθε ασθενή του.

5. Κάθε ασθενής μπορεί τηλεφωνικώς να συζητήσει το πρόβλημά του ΔΩΡΕΑΝ και να δεχτεί μία πρώτη καθοδήγηση και συμβουλές προσωπικά από τον κο Χατζηθεοδωρίδη.

6. Ένα άλλο στοιχείο που μας κάνει να διαφέρουμε από τα υπόλοιπα φυσικοθεραπευτήρια είναι ο άριστος και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμός του κέντρου μας. Τα καινοτόμα μηχανήματα αποκατάστασης ανταποκρίνονται στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις αλλά και στις απαιτήσεις των πελατών μας, καθώς μειώνουν δραματικά τον χρόνο αποκατάστασης. Πολλά από τα μηχανήματα αυτά τα εισάγει ο κος  Χατζηθεοδωρίδης προσωπικά,  κατόπιν επίσκεψης ετησίως και ανελλιπώς σε εκθέσεις του εξωτερικού (Ντύσελντορφ, Μπολόνια) καθώς δεν διατίθενται στην ελληνική αγορά.