Φωτογραφίες

Ο Γιώργος Χατζηθεοδωρίδης
Ο Γιώργος Χατζηθεοδωρίδης
γυμναστήριο
γυμναστήριο
αίθουσα φυσικοθεραπείας
αίθουσα αναμονής
αίθουσα αναμονής
MANUTHERA
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
προσωπικό φυσικοθεραπευτές

Μαγνητικός Διεγέρτης

Salus-Talent-Pro
Salus-Talent-Pro

Therapy Master

Therapy Master System

Κρυοθεραπεία-Cryoflow

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ CRYOFLOW 700

Giga Laser

velas2

Tecar

TECAR

Triton DTS

ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ TRITON DTS

Manual Therapy

κρεβάτι κινητοποίησης σπονδυλικής στήλης

Κρουστικός Υπέρηχος

Shockwave

Εφαρμογή κρουστικού

Κρουστικός υπέρηχος
Ειδικός Εξοπλισμός
Ειδικός Εξοπλισμός

Traction Αυχένος

φωτογραφία
εξοπλισμός φυσικοθεραπείας

Με Δημήτρης Κριτσόβας

ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΤΣΟΒΑΣ 2.png

Manuthera-Κρεβάτι Αποσυμπίεσης

MANUTHERA-ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Traction Μέσης

TRITON3

Therapy Master

therapy-master-system

Πρεσσοθεραπεία

ΤΡΙΤΟΝ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Φωτόλουτρο

Φωτόλουτρο
ηλεκτροθεραπεία
20180709_193159

Με Δημήτρης Κριτσόβας

ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΤΣΟΒΑΣ