Εξοπλισμός

Σύγχρονος εξοπλισμός - μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας

Το αντικείμενο της φυσιοθεραπείας περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος παθήσεων και άλλων προβλημάτων όπως μυοσκελετικά – ορθοπεδικά, νευρολογικά, τραυματισμούς κλπ
Κάθε περίπτωση χρειάζεται ξεχωριστή αντιμετώπιση και σε αυτό συμβάλλουν η εμπειρία του φυσικοθεραπευτή και η στοχευμένη πρακτική εφαρμογή, που συνδυάζονται με τον απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό για να θεραπευτεί το όποιο πρόβλημα.
Στη «Σύγχρονη Φυσικοθεραπεία» διαθέτουμε σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που καλύπτουν όλο το εύρος των παθήσεων και προβλημάτων από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα.
Παράλληλα παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα του εξοπλισμού φυσιοθεραπείας σε διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζοντας την αιχμή της τεχνολογίας στις θεραπείες που εφαρμόζουμε. Το κέντρο «Σύγχρονη Φυσικοθεραπεία» πρωτοπορεί διαθέτοντας μηχανήματα και εξοπλισμό, κάποια εκ των οποίων, δεν θα βρείτε πουθενά αλλού στον ελλαδικό χώρο.