Πρεσσοθεραπεία άνω-κάτω άκρων και μέσης

Η πρεσσοθεραπεία είναι ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα ιατρικής τεχνολογίας το οποίο ασκεί πίεση αέρα σε εναλλασσόμενες ζώνες στο σώμα ξεκινώντας από τις περιφερικές στις κεντρικές αρθρώσεις και εφαρμόζεται με ειδικούς σάκους στα άνω-κάτω άκρα καθώς και στην περιοχή της οσφύος. Η διοχέτευση και η πίεση του αέρα σε κάθε ένα από τα σημεία της φόρμας ελέγχεται από μια κεντρική ηλεκτρονική μονάδα. Έτσι έχουμε την δυνατότητα επιλογής προγράμματος θεραπειών και τροποποίησης παραμέτρων για βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και εξατομίκευση του προγράμματος θεραπείας. Η πίεση που ασκείται σε διάφορες μυϊκές ομάδες είναι σταδιακή και επιτυγχάνεται βελτίωση της αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας, ανακούφιση από μυϊκούς πόνους και σπασμούς και αντιμετώπιση διάφορων μυοσκελετικών προβλημάτων που μπορεί να προέρχονται από την κούραση, το περπάτημα και την ορθοστασία.

Ενδείξεις Πρεσσοθεραπείας

  • Μυϊκοί πόνοι άνω-κάτω άκρων κλπ
  • Μυϊκοί σπασμοί
  • Κακώσεις μαλακών μορίων
  • Ισχιαλγία
  • Προβλήματα κυκλοφορικού συστήματος
  • Λεμφικό οίδημα
  • Κυτταρίτιδα
  • Λιποδιάλυση