Φυσιοθεραπεία

φυσιοθεραπεία

Σε ένα υπερσύγχρονο χώρο που διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και στελεχώνεται από έμπειρους πτυχιούχους φυσιοθεραπευτές, παρέχουμε ένα πλήρες εύρος φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση παθήσεων ή τραυματισμών που μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα κίνησης ή την ικανότητα εκτέλεσης των καθημερινών σας δραστηριοτήτων.

Αρχικά γίνεται μία εξέταση για να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί η αιτία του προβλήματος. Με βάση αυτή την αξιολόγηση ο φυσικοθεραπευτής καταρτίζει το ατομικό προσωποποιημένο πλάνο θεραπείας για τον κάθε ασθενή, το οποίο μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες θεραπευτικές πρακτικές όπως για παράδειγμα: ασκήσεις φυσιοθεραπείας, λειτουργική εξάσκηση, χειρωνακτικές θεραπευτικές τεχνικές, φυσικούς παράγοντες όπως κρύο ή θερμότητα, βοηθητικές συσκευές και χρήση ηλεκτρισμού, μαγνητικών πεδίων, υπερήχων, laser και άλλων τεχνολογιών μέσω ειδικών μηχανημάτων.