Ιγνυακή κύστη Baker

Ιγνυακή Κύστη Baker

Πρόκειται για την προβολή του αρθρικού υμένα και την συσσώρευση υγρού στο οπίσθιο μέρος του γόνατος (ιγνυακός βόθρος), που περιέχει μέσα αρθρικό υγρό. Οι κύστες είναι παλυπαραγοντικής αιτιολογίας αλλά γενικά θεωρούνται σαν το τελικό αποτέλεσμα συνυπάρχουσας ενδοαρθρικής παθολογίας του γόνατος και συχνά συνδυάζονται με οστεοαρθρίτιδες, ρήξεις στους συνδέσμους και μηνίσκους και γενικότερα σε εκφυλιστικές καταστάσεις ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν και σε παιδιά ή και ενήλικες λόγω κάποιου τραυματισμού στην άρθρωση του γόνατος.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν μια ψηλαφητή γεμάτη υγρό κύστη στην ιγνυακή κοιλότητα. Η κύστη ενδέχεται να είναι ευαίσθητη και τυπικά από μόνη της δεν επιφέρει περιορισμό της κινητικότητας του γόνατος, ωστόσο ένα σημαντικό οίδημα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και να περιορίσει το κλείσιμο (κάμψη του γόνατος).

Φυσικοθεραπεία

Στην οξεία φάση επιβάλλεται ανάπαυση και παύση από τις δραστηριότητες υπέρχρησης. Επίσης, σε αυτήν την φάση εφαρμόζεται κρυοθεραπεία με το προηγμένο μηχάνημα Cryoflow 700, το οποίο εξωθεί κρύο αέρα χωρίς να έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα. Στη συνέχεια το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας περιλαμβάνει μάλαξη σε όλο το πάσχον κάτω άκρο, εφαρμογή Tecar Therapy, υπερήχου, πρεσσοθεραπείας και T.E.N.S. Τα παραπάνω φυσικά μέσα στοχεύουν στην μείωση του πόνου, στην βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και την χαλάρωση των μυϊκών σπασμών.

Οι επόμενοι στόχοι αφορούν την βελτίωση του εύρους τροχιάς του γόνατος, την ενδυνάμωση των περιαρθρικών μυών και την βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας.