Τροχαντηρίτιδα Ισχίου

Τροχαντηρίτιδα ισχίου

Η τροχαντηρίτιδα χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του ορογόνου θυλάκου που προσβάλλει την έξω πλευρά του ισχίου γύρω από την περιοχή του μείζονα τροχαντήρα. Ο ορογόνος θύλακας είναι ένας μικρός σάκος με υγρό που βρίσκεται σε δομές του σώματος που υπάρχει μεγάλη τριβή, συνήθως βρίσκεται ανάμεσα στο οστό και τον τένοντα και ο σκοπός του είναι να μειώσει  την τριβή μεταξύ αυτών των ανατομικών δομών. Ο θύλακας ερεθίζεται συχνά μετά από κακώσεις στην έξω επιφάνεια του ισχίου, σε τρέξιμο, σε επιφάνεια με κλίση, σε ανελαστικότητα της λαγονοκνημιαίας ταινίας, σε τενοντίτιδα των απαγωγών μυών και γι΄ αυτό αναφέρεται συχνά και ως σύνδρομο υπέρχρησης.

Συμπτώματα

Παρατηρείται οξύς εν τω βάθει πόνος και ενόχληση γύρω από την άρθρωση του ισχίου και συχνά ακτινοβολεί προς τα κάτω  στην έξω επιφάνεια της κνήμης. Επίσης, υπάρχει οίδημα, ερυθρότητα, ψηλαφητή ευαισθησία και κριγμός πάνω από το μείζονα τροχαντήρα και ο ασθενής δεν είναι σε θέση να ξαπλώσει πάνω στην προσβεβλημένη μεριά και προκαλείται δυσκολία στη βάδιση.

Φυσικοθεραπεία

Αρχικός στόχος της φυσικοθεραπείας είναι η μείωση της φλεγμονής και του πόνου, γι΄ αυτό εφαρμόζεται:

  • Κρυοθεραπεία είτε με το εξελιγμένο μηχάνημα κρυοθεραπείας Cryoflow 700 το οποίο εξάγει κρύο αέρα και δεν έρχεται σε επαφή με το σώμα του ασθενούς είτε τοποθετείται παγοκύστη πάνω στην άρθρωση
  • Ραδιοσυχνότητα υψηλής ισχύος
  • Υπέρηχος
  • T.E.N.S

Στη συνέχεια εφαρμόζεται κρουστικός υπέρηχος για να «σπάσουν» τυχόν συμφύσεις που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί στην πάσχουσα περιοχή και να επουλώσει ο οργανισμός την φλεγμονή. Μετά γίνονται διατάσεις στο πάσχον κάτω άκρο μέχρι τα όρια του πόνου.

Ακολουθεί πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης με το θεραπευτικό σύστημα εκγύμνασης Therapy Master.